Ընդհանուր կայքի այցելությունների քանակը

Տվյալների բազայի ընդհանուր ծավալը:{datenbank}
Նորություններ
Ապրանքների ընդհանուր քանակը:{news_num}
Որից հրատարակվել է:{news_allow}
Հրատարակվել է գլխավոր էջում:{news_main}
Սպսում է մոդերացիաին:{news_moder}
Տեղադրվել է այս ամիս{news_month}
Տեղադրվել է այս շաբաթ{news_week}
Տեղադրվել է այսօր{news_day}
Հաղորդագրություն
Ընդհանուր քանակը (просмотреть последние комментарии):{comm_num}
Այս ամիս{comm_month}
Այս շաբաթ{comm_week}
Այսօր{comm_day}
Օգտատերեր
Որքան գրանցված օգտատեր կա:{user_num}
Որից բան:{user_banned}
Գրանցված է այս ամիս{user_month}
Գրանցված է այս շաբաթ{user_month}
Գրանցված է այսօր{user_day}
Десятка лучших авторов на сайте
{topusers}